Selv om rentenivået er på vei opp, og sparepengene igjen kan få en forsvarlig avkastning, vil det sjeldent være godt nok for inflasjonen. Derfor har mange valgt å investere deler av sparepengene sine i aksjer, og spesielt en bransje skiller seg ut her. iGaming eller pengespill på nett, har nemlig gitt en solid avkastning de siste årene.

For selv om mange store fondsforvaltere legger et stadig høyere fokus på ESG og bærekraftig investering, kan mange småsparere nyttiggjøre seg av å kjøpe aksjer i bransjer de store forvalterne skyr unna. iGaming bransjen er nettopp en slik bransje, og vi skal se nærmere på hvorfor dette kan være en god investering også fremover.

Det norske spillmarkedet

I Norge omsettes det for mer enn 50 milliarder kroner årlig på bingo og casinospill. Her har den norske monopolisten Norsk Tipping en markedsandel på drøyt 60%, mens den øvrige delen er fordelt på private aktører. Det nordiske spillmarkedet er dominert av et fåtalls selskaper, som gjennom flere godt etablerte merkevarer tilbyr sine spill og tjenester til ulike spillere.

For investorer har dette skapt en god investeringsmulighet til å kjøpe aksjer i selskaper som har god kontantstrøm, gjerne lav gjeld og lønnsomme modeller. Selv om regulering alltid vil være en potensiell trussel mot spillindustrien, har de aller fleste land allerede fått på plass en slik modell. Dette betyr at usikkerheten i stor grad er priset inn i de eksisterende aksjene.

Hvorfor bør du investere i iGaming?

Selskaper som tilbyr bingo og spilleautomater byr gjerne på en omfattende kontantstrøm. Dette betyr at selskapene ofte har en god direkteavkastning, noe som kan bli attraktivt i perioder med lave rentemarginer. Vi har sett dette de siste ti årene, når man knapt fikk avkastning på sparepenger som står på konto.

Gode investeringer i selskaper som tilbyr høy direkteavkastning i form av utbytte kan derfor være en utmerket måte å beskytte seg mot inflasjon på. Som vi har vært inne på tidligere er dette markedet allerede godt regulert i de fleste europeiske land, noe som gjør fremtidsutsiktene langt mer stabile enn de gjorde for bare noen år siden. Imidlertid er det verdt å merke seg at det alltid er knyttet risiko til finansielle investeringer, så her gjelder det å gjøre gode undersøkelser før man plasserer pengene sine i et bestemt selskap.

Oppsummering

Det å kjøpe aksjer har blitt en svært populær form for sparing i Norge, og mange har valgt å plassere pengene sine i bransjer med høy direkteavkastning. Her finner vi iGaming som en svært attraktiv sektor med stabil kontantstrøm fra populære spill. Bransjen har også gjennomgått en omfattende regulering de siste årene, noe som har gjort fremtidsutsiktene langt mer forutsigbare enn de var for bare noen år siden. Imidlertid er det viktig å merke seg at slike selskaper kan være utsatt for en del volatilitet, så her gjelder det finne godt etablerte aktører som byr på en stabil inntjening fra sine underliggende merkevarer. Spesielt selskaper som byr på bingo og spilleautomater har en historikk som støtter en god kontantstrøm.